Persoonlijke Blogs
bartdecoo

Strafregels

In het onderwijs kiezen we liever voor een gesprek dan voor een straf en al helemaal niet voor een schrijfstraf. De gevolgen zijn vreselijk.

Lees meer »
Persoonlijke Blogs
bartdecoo

Het Grote Krokettenepos

Ik kan het! Kroketten maken! Er is veel aan voorafgegaan, maar de aanhouder wint, zo blijkt telkens weer. En ik heb wat aangehouden, potdomme.

Lees meer »
Persoonlijke Blogs
bartdecoo

Gepersonaliseerd onderuit

Progressieve onderwijsopvattingen zijn gebaseerd op een viertal uiterst aanvechtbare aannamen. Ze zijn de oorzaak, en niet de oplossing voor dalende resultaten.

Lees meer »
Persoonlijke Blogs
bartdecoo

Teams

Rond de laatste eeuwwisseling werden op Nederlandse scholen massaal ’teams’ ingevoerd, ook wel ‘afdelingen’. Misschien dat er in het beroepsonderwijs iets voor te zeggen valt; in het funderend onderwijs niet.

Lees meer »
Persoonlijke Blogs
bartdecoo

Een betoog is geen so’tje

Veel werk dat leerlingen ter beoordeling voorleggen laat zich niet beoordelen als een genormeerde toets. Hoe ga je daarmee om?

Lees meer »